Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Psychodramy I stopnia

Program
Rekrutacja
Literatura
Zaliczenie
Pliki do pobrania
Podstawy technik metod Moreno
276 godz.

W ramach szkolenia w grupie treningowej realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej uczestnicy uczą się podstawowych technik metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 1. psychodrama ukierunkowana na protagonistę, winiety, fotografie i obrazy ruchome - 130 godzin szkoleniowych,
 2. gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, odgrywanie anty-ról - 70 godzin szkoleniowych,
 3. techniki socjometryczne takie jak np. atom społeczny, atom kulturowy - 40 godzin szkoleniowych,
 4. seminarium z zakresu teorii psychodramy według J.Moreno – 18 godzin szkoleniowych,
 5. seminarium z zakresu socjometrii – 18 godzin szkoleniowych.

Nauka tych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie i ćwiczenie kolejnych sekwencji. Każdy blok zakończony jest refleksją nad przebiegiem spotkania i analizą procesu
grupowego.

O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby, które mają:

 1. ukończone 25 lat,
 2. minimum wykształcenie średnie,
 3. ukończone seminarium wstępne w wymiarze minimum 19 godzin szkoleniowych i uzyskanie rekomendacji trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Association for Europe,
 4. motywację do rozpoczęcia szkolenia.

Spełnianie kryteriów weryfikowane będzie w oparciu o analizę wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego, przedstawionych dokumentów potwierdzających jego wykształcenie, uczestnictwo w seminarium wstępnym i uzyskaną rekomendację trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Association for Europe.

 1. „Psychodrama. Elementy teorii i praktyki:, red. Anna Bielańska, Wyd. Eneteia, Warszawa 2009;
 2. „Psychodrama. O tym, jak grać główną rolę w swoim życiu”, Eva Roine, Wyd. Medycyna i Edukacja Feniks, Zabrze 2005;
 3. „Psychodrama i Techniki Niewerbalne”, red. Jerzy Pawlik, Wyd. Eneteia, Warszawa 2012;
 4. „Psychodrama w psychoterapii”, Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak, GWP, Sopot 2012;
 5. „Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi”, Alfons Aichinger, Walter Holl, Wyd. Jedność, Kielce 1999;
 6. „Teatr, który leczy”, Anna Bielańska, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
 7. „Psychodrama w teorii i praktyce”, Christian Stadler, Wyd. Eneteia, Warszawa 2018

Sposób i forma zaliczenia:

 1. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu własnej pracy protagonistycznej na scenie,
 2. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu pracy protagonistycznej innego uczestnika,
 3. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu procesu grupowego podczas jednego zjazdu grupy,
 4. przygotowanie w grupie a następnie przedstawienie na scenie pisemnego referatu oraz na jeden z wybranych przez uczestników tematów
 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • Znaczenie grupy w psychodramie (sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, zastosowanie, gry grupowe)
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii

Warunki zakończenia kursu

Kursant uzyskuje dyplom ukończenia kursu jeśli spełni łącznie poniższe warunki:

 1. obecność na zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ewentualnie ważnymi wydarzeniami życiowymi,
 2. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu własnej pracy protagonistycznej na scenie,
 3. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu pracy protagonistycznej innego uczestnika,
 4. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu przebiegu procesu grupowego podczas jednego zjazdu grupy
 5. przygotowanie w grupie a następnie przedstawienie na scenie pisemnego referatu oraz na jeden z wybranych przez uczestników tematów:
 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Podstawowe techniki psychodramatyczne (zamiana ról, dublowanie, wywiad, lustro)
 • Znaczenie grupy w psychodramie (Sharing, feedback z ról i feedback identyfikacyjny i ich znaczenie, zastosowanie, gry grupowe),
 • Atom społeczny bądź wybrane aspekty socjometrii.

Uczestnicy, którzy otrzymali od trenerów Grupy I stopnia pozytywną rekomendację i chcą ubiegać się o certyfikat Asystenta Psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy, dodatkowo w toku kształcenia odbyć muszą łącznie 72 godziny seminariów (4 seminaria po 18 godzin każde) organizowanych poza Grupą I stopnia. Seminaria uczestnicy wybierają według własnego uznania z puli seminariów dostępnych w trakcie trwania ich kształcenia, z czego jedno może zostać zrealizowane w formie obecności na wybranej międzynarodowej konferencji psychodramatycznej organizowanej przez Psychodrama Association for Europe e.V. Informacje o organizowanych w ramach KCEC seminariach oraz kosztach uczestnictwa umieszczane będą na stronach: www.kurspsychoterapii.info oraz www.psychodrama.pl.

Cena kursu

10 350 zł
Jeżeli zainteresował Cię program tego kursu, to możesz wypłenić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Cię o najbliższych planowanych edycjach naszych kursów. 

Opieka nad kursem

Magdalena Nikodemowicz-Przybył
Mgr
Anna Bielańska
abielanska@interia.pl
608 747 836

Dodatkowe informacje

Nauka tych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie i ćwiczenie kolejnych
sekwencji. Każdy blok zakończony jest refleksją nad przebiegiem spotkania i analizą procesu
grupowego.

Po 5 lub 6 spotkaniach, przeprowadzana jest ocena cząstkowa uczestników, zawierająca
charakterystykę aktywności uczestnika.
Zakończeniem grupy treningowej jest podsumowanie i ocena końcowa wystawiona przez
liderów.

Łącznie - 276 godzin

Cena kursu: 

10 350 zł
Szanowni Państwo,
Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito w Krakowie realizuje następujące seminaria, które stanowią część kształcenia z zakresu psychodramy:
1) I stopień - seminarium z zakresu teorii psychodramy oraz seminarium z socjometrii,
2) II stopień - seminarium z zakresu pracy z traumą oraz seminarium z zakresu procesu grupowego.
Dla uczestników Grup szkoleniowych I i II stopnia te zajęcia są obowiązkowe!
Seminaria wstępne oraz wszystkie inne nie wymienione powyżej seminaria realizuje Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy - https://psychodrama.pl/
Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-downchevron-right