Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Psychodramy II stopnia

Program
Rekrutacja
Literatura
Zaliczenie
Pliki do pobrania
Zaawansowane techniki metod Moreno
276 godz.

W ramach szkolenia w grupie treningowej realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W trakcie spotkań grupy szkoleniowej uczestnicy uczą się podstawowych technik metody J.L. Moreno. Są to m.in.:

 1. psychodrama ukierunkowana na protagonistę oraz pracę z grupą prowadzoną przy użyciu psychodramy wg. Moreno – 140 godzin,
 2. gry grupowe i w podgrupach, takie jak gry spontaniczne, bajki, socjodrama, odgrywanie anty-ról – 75 godzin szkoleniowych,
 3. techniki socjometryczne takie jak np. atom społeczny, atom kulturowy – 25 godzin szkoleniowych,
 4. seminarium z zakresu zastosowania psychodramy w pracy z traumą – 18 godzin szkoleniowych,
 5. seminarium z zakresu procesu grupowego – 18 godzin szkoleniowych.

O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby, które mają:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. ukończona Kurs I stopnia psychodramy i uzyskany tytuł Asystenta Psychodramy,
 3. rekomendacja trenerów z grupy I stopnia
 4. ukończone seminarium wstępne w wymiarze minimum 19 godzin szkoleniowych i uzyskanie rekomendacji trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Association for Europe e.V.
 5. motywacja do rozpoczęcia szkolenia.

Spełnianie kryteriów weryfikowane będzie w oparciu o analizę wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego, przedstawionych dokumentów potwierdzających jego wykształcenie, uczestnictwo w seminarium wstępnym i uzyskaną rekomendację trenerów Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Association for Europe.

 1. „Psychodrama. Elementy teorii i praktyki:, red. Anna Bielańska, Wyd. Eneteia, Warszawa 2009;
 2. „Psychodrama. O tym, jak grać główną rolę w swoim życiu”, Eva Roine, Wyd. Medycyna i Edukacja Feniks, Zabrze 2005;
 3. „Psychodrama i Techniki Niewerbalne”, red. Jerzy Pawlik, Wyd. Eneteia, Warszawa 2012;
 4. „Psychodrama w psychoterapii”, Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak, GWP, Sopot 2012;
 5. „Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi”, Alfons Aichinger, Walter Holl, Wyd. Jedność, Kielce 1999;
 6. „Teatr, który leczy”, Anna Bielańska, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
 7. „Psychodrama w teorii i praktyce”, Christian Stadler, Wyd. Eneteia, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca w języku angielskim:

 1. „Psychodrama. First volume”, L. Moreno, Beacon House, 1977;
 2. „Psychodrama. Second volume. Foundations of Psychotherapy”, L. Moreno in collaboration with Z.T. Moreno, Beacon House, 1975;
 3. „Psychodrama. Third Volume. Action Therapy and Principles of Practice”, L. Moreno, Zerka T. Moreno, The North-West Psychodrama Association, 2012;
 4. „The Words of the Father”, L. Moreno, The North-West Psychodrama Association, 2011;
 5. „The Theatre of Spontaneity”, L. Moreno, The North-West Psychodrama Association, 2010;
 6. „Sociometry, Experimental Method and Science of Man”, L. Moreno, The North-West Psychodrama Association, 2010;
 7. „The Essential Moreno. Writings on psychodrama, Group Method, and Spontaneity by J.L. Moreno”, Editor Jonathan Fox, Springer Publishing Company, New York 1987;
 8. „Foundations of Psychodrama”, Adam Blatner, Fourth Edition Springer Publishing Company, 2000;
 9. „The Living Stage. A step-by-Step Guide to Psychodrama, Sociometry and Experiential Group Therapy”, Tian Dayton, Health Communications, Inc. Deerfield Beach, Florida 2005;
 10. „Focus on Psychodrama. The Therapeutic Aspects of Psychodrama”, Peter Felix, Kellermann Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia 1992;
 11. „The Handbook of Psychodrama”, edited by Marcia Kara, Paul Holmes and Kate Bradshaw Tauvon;
 12. „A Clinician,s Guide to Psychodrama”, Eva Leveton, Springer Publishing Company, 2001;
 13. „Empowering Therapeutic Practice. Integrating Psychodrama into other Therapies”, ed. Paul Holmes, Mark Farral and Kate Kirk, Jessica Kingsley Publishers, 2014;
 14. „Psychodrama with Trauma Survivors. Acting Out Your Pain” , Jessica Kingsley Publishers, 2000;
 15. „Healing World trauma with the Therapeutic Spiral Model”, ed. Kate Hudgins and Francesca Toscani, Jessica Kingsley Publishers, 2013;
 16. „Sambadrama. The Arena of Brazilian Psychodrama”, ed. Zoltan Figusch, Jessica Kingsley Publishers, 2006;
 17. „Trauma and Addiction. Ending the Cycle of Pain Through Emotional Literacy”, Tian Dayton, Health Communications, Inc. Deerfield Beach, Florida 2000,
 18. „Healing Eating Disorders with Psychodrama and Other Action Methods”, Karen Carbabucci and Linda Ciotola, Jessica Kingsley Publishers, 2013;
 19. „Psychodrama, Group Processes and Dreams. Archetypal Images of Individuation”, Wilma Scategni, Routledge Taylor&Francis Group, 2002;
 20. „The Healing Drama. Psychodrama and Dramatherapy with Abused Children”, Anne Bannister, Free Association Books, London New York, 1997;
 21. „Psychodrama. Its Application to ACOA and Substance Abuse Treatment”, ed. by Robert L. Fuhlrodt, Thomas W.Perrin, Inc. 1990;
 22. „Action Modality Couples Therapy. Using Psychodramatic Techniques in Helping Troubled Relationships”, Joyce Hayden-Seman Jason ,Aronson Inc. 1998;
 23. „Drama, Psychotherapy and Psychosis. Dramatherapy and Psychodrama with People Who Hear Voices”, John Casson, Routledge Taylor&Francis Group, 2004;
 24. „Counseling and Drama. Psychodrama a Deux”, Marvin G. Knittel, 2009;
 25. „Contemporary Psychodrama. New approaches to theory and technique”, Jose Fonseca,Routledge Taylor&Francis Group, 2004;
 26. „Rehearsal for Living. Psychodrama. Illustrated Therapeutic Techniques”, Adeline Starr Nelson-Hall Chicago, 1979;

Warunki zakończenia kursu:

 1. obecność na wszystkich zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi,
 2. W ramach pracy w grupie uczestnicy przygotowują pisemnie trzy protokoły:
 • protokół z przebiegu całego bloku szkoleniowego ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego, zaistniałych ról i tematów,
 • protokół z własnej pracy indywidualnej (protagonistycznej)
 • protokół z indywidualnej pracy innego uczestnika

Protokoły powinny zawierać refleksję nad przebiegiem zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się w grupie tematów, przeżyć i powodów zastosowania określonych metod i technik pracy. Przygotowanie w małej grupie a następnie przedstawienie na scenie pisemnego referatu oraz na jeden z wybranych przez uczestników tematów:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról
 • Zaawansowane techniki psychodramatyczne w pracy lidera
 • Znaczenie grupy w psychodramie oraz gry grupowe i ich zastosowanie w procesie grupowym
 • Socjometria
 • Monodrama.

Warunki zakończenia kursu

Kursant uzyskuje dyplom ukończenia kursu jeśli spełni łącznie poniższe warunki:

 1. obecność na zajęciach z wyjątkiem tych usprawiedliwionych chorobą i ważnymi wydarzeniami życiowymi
 2. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu własnej pracy protagonistycznej na scenie,
 3. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu pracy protagonistycznej innego uczestnika,
 4. praca pisemna zawierająca opis oraz analizę merytoryczną przebiegu przebiegu procesu grupowego podczas jednego zjazdu grupy

Przygotowanie w grupie a następnie przedstawienie na scenie pisemnego referatu oraz na jeden z wybranych przez uczestników tematów:

 • Morenowski obraz człowieka i jego teoria ról;
 • Zaawansowane techniki psychodramatyczne w pracy lidera;
 • Znaczenie grupy w psychodramie oraz gry grupowe i ich zastosowanie w procesie grupowym;
 • Socjometria;
 • Monodrama.

Uczestnicy, którzy ukończyli Grupę II stopnia i otrzymali od liderów Grupy II stopnia rekomendację do dalszego szkolenia mogą ubiegać się o certyfikat Psychoterapeuty lub Lidera Psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy i Psychodrama Association for Europe e.V.

Certyfikat Psychoterapeuty Psychodramy wg Moreno

Certyfikat Psychoterapeuty Psychodramy wg Moreno, uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychodramy w różnych dziedzinach z wyłączeniem szkolenia w tym obszarze oraz asystowania Trenerowi Psychodramy podczas prowadzenia grup szkoleniowych I stopnia, otrzymuje osoba, która oprócz spełnienia wymagań określonych do zaliczenia Treningowej grupy szkoleniowej II stopnia:

 1. posiada wykształcenie wyższe medyczne lub psychologiczne lub ukończyła czteroletni kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne,
 2. w toku kształcenia odbyła łącznie 72 godziny seminariów (4 seminaria po 18 godzin każde) organizowanych poza Grupą II stopnia. W ramach 72 godzin seminariów obowiązkowy jest udział w Festiwalu Psychodramy organizowanym przez Polski Instytut Psychodramy jako tzw. „seminarium w dużej grupie”. Pozostałe 3 seminaria uczestnicy wybierają według własnego uznania z puli dostępnych w trakcie trwania ich kształcenia, z czego jedno może zostać zrealizowane w formie obecności na wybranej międzynarodowej konferencji psychodramatycznej organizowanej przez Psychodrama Association for Europe e.V. Informacje o organizowanych w ramach KCEC seminariach oraz kosztach uczestnictwa umieszczane będą na stronach: www.kurspsychoterapii.info oraz www.psychodrama.pl
 3. zrealizowała i zaliczyła pomyślnie 90 godzin superwizji własnej pracy psychodramatycznej, w tym najmniej 10 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej i co najmniej 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej,
 4. przygotowała końcową pracę dyplomową z zakresu psychodramy lub z innych obszarów jej zastosowania wraz z bibliografią i streszczeniem w jęz. angielskim. Praca dyplomowa jest następnie recenzowana przez dwóch członków komisji. Pozytywna recenzja pracy jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do kolokwium egzaminacyjnego.
 5. zaliczyła z wynikiem pozytywnym kolokwium egzaminacyjne. Pomyślne zrealizowanie tego etapu wieńczy rekomendacja do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodramy wg Moreno.
Certyfikat Lidera Psychodramy wg Moreno

Certyfikat Lidera Psychodramy wg Moreno, uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychodramy w różnych dziedzinach z wyłączeniem terapii oraz asystowania Trenerowi Psychodramy podczas prowadzenia grup szkoleniowych I stopnia, otrzymuje osoba, która oprócz spełnienia wymagań określonych do zaliczenia Treningowej grupy szkoleniowej II stopnia:

 1. posiada wykształcenie wyższe inne niż medyczne lub psychologiczne,
 2. w toku kształcenia odbyła łącznie 72 godziny seminariów (4 seminaria po 18 godzin każdy) organizowanych poza Grupą II stopnia. W ramach 72 godzin seminariów obowiązkowy jest udział w Festiwalu Psychodramy organizowanym przez Polski Instytut Psychodramy jako tzw. „seminarium w dużej grupie”. Pozostałe 3 seminaria uczestnicy wybierają według własnego uznania z puli dostępnych w trakcie trwania ich kształcenia, z czego jedno może zostać zrealizowane w formie obecności na wybranej międzynarodowej konferencji psychodramatycznej organizowanej przez Psychodrama Association for Europe e.V. Informacje o organizowanych w ramach KCEC seminariach oraz kosztach uczestnictwa umieszczane będą na stronach: www.kurspsychoterapii.info oraz www.psychodrama.pl
 3. zrealizowała i zaliczyła pomyślnie 90 godzin superwizji własnej pracy psychodramatycznej, w tym najmniej 10 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej i co najmniej 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej,
 4. przygotowała końcową pracę dyplomową z zakresu psychodramy lub z innych obszarów jej zastosowania wraz z bibliografią i streszczeniem w jęz. angielskim. Praca dyplomowa jest następnie recenzowana przez dwóch członków komisji. Pozytywna recenzja pracy jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do kolokwium egzaminacyjnego.
 5. zaliczyła z wynikiem pozytywnym kolokwium egzaminacyjne. Pomyślne zrealizowanie tego etapu wieńczy rekomendacja do uzyskania Certyfikatu Lidera Psychodramy wg Moreno.

Szczegółowe informacje dotyczące superwizji, pracy dyplomowej, kolokwium egzaminacyjnego i certyfikatów można znaleźć na stronie polskiego Instytutu Psychodramy odpowiedzialnego za ich realizację: www.psychodrama.pl

Cena kursu

10 350 zł
Jeżeli zainteresował Cię program tego kursu, to możesz wypłenić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Cię o najbliższych planowanych edycjach naszych kursów. 

Opieka nad kursem

Aneta Romanek
sekretariat@psychodrama.p
732 770 370
Mgr
Joanna Palka
joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu
12 422 50 67
Mgr
Anna Bielańska
abielanska@interia.pl
608 747 836

Bieżące kursy

Dodatkowe informacje

Nauka tych metod odbywa się poprzez praktyczne doświadczenie i ćwiczenie współprowadzenia kolejnych sekwencji. Każdy blok zakończony jest refleksją nad przebiegiem spotkania i analizą procesu grupowego. Po 5 lub 6 spotkaniach, przeprowadzana jest ocena cząstkowa uczestników, zawierająca charakterystykę aktywności uczestnika, jego mocnych stron i ograniczeń w roli prowadzącego.

Łącznie 276 godzin

Cena kursu: 

10 350 zł
Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-downchevron-right