Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Asystenta Zdrowienia

Program
Rekrutacja
Literatura
Zaliczenie
Pliki do pobrania
Integracja / Komunikacja
20 godz.

Integracja grupy, nawiązywanie relacji, asertywność w relacjach, zachowania bierne i agresywne w relacji

Komunikacja 2
20 godz.

Niewerbalna, czynniki warunkujące komunikowanie terapeutyczne, komunikacja z zespołem terapeutycznym, komunikacja z rodziną chorego, specyfika komunikowania się z osobami chorującymi psychicznie

Wiedza o chorobie
20 godz.

Fazy choroby, osobiste doświadczenie i sposoby radzenia sobie, droga do zdrowienia

Współpraca
20 godz.

Czym jest współpraca, jak dobrze współpracować. Współpraca z instytucjami w kontekście możliwości radzenia sobie z chorobą: oddziały stacjonarne, oddziały dzienne, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Seniora, Mieszkania Chronione, projekty Pracy

Współpraca 2
20 godz.

Współpraca  w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (m.in. zagadnienie ról zespołowych), współpraca ze społecznością zawodową, współpraca z pacjentem/klientem i rodziną

Wgląd w chorobę i stereotypy
20 godz.

Sprawdzanie swoich stanów emocjonalnych, konfrontacja z własnymi przeżyciami, autoidentyfikacja mocnych i słabych cech, stygmatyzacja i autostygmatyzacja- sposoby radzenia sobie

Etyka
20 godz.

Pojęcie etyki w kontekście pracy z drugim człowiekiem, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, standardy etyczne w pomocy psychologicznej, tajemnica zawodowa, specyfika relacji terapeutycznej, rola rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji w praktyce zawodowej, zasady etyczne asystenta zdrowienia

Zdrowienie
20 godz.

Sposoby rozumienia pojęcia „zdrowie”, zdrowienie jako proces, deinstytucjonalizacja  i normalizacja procesu zdrowienia, etapy dochodzenia do zdrowia, czynniki sprzyjające zdrowieniu

Zniekształcenia poznawcze
20 godz.

Czym są, jak wpływają na codzienne funkcjonowanie, przykłady najczęściej występujących zniekształceń poznawczych, sposoby radzenia sobie

Samorzecznictwo
20 godz.

Wprowadzenie do samorzecznictwa, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, storytelling, etyczne aspekty samorzecznictwa.

Podsumowanie
20 godz.

Podsumowanie kursu, informacje zwrotne, ewaluacja kursu.

Kryteria rekrutacji:

 1. przebyte doświadczenie własnej choroby psychicznej,
 2. brak objawów choroby i  rozróżnienie objawów od rzeczywistości czyli tzw. wgląd w chorobę,
 3. odbycie minimum rocznej terapii własnej,
 4. wysoka motywacja do rozpoczęcia kursu,
 5. posiadane rekomendacje (warunek niekonieczny).

Spełnianie kryteriów weryfikowane będzie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających diagnozę (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego lub zaświadczenie lekarskie), zaświadczenie od psychoterapeuty o przebytej psychoterapii, ewentualnie posiadane rekomendacje.

 1. Cechnicki A., Wgląd jako cel w psychoterapii schizofrenii – wystąpienie na Konferencji „Schizofrenia różne konteksty, różne terapie, Przegorzały 2002.
 2. Bielańska A, prezentacja autorska dotycząca trzech poziomów wglądu.
 3. Cechnicki A., Bielańska A., Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób chorujących psychicznie W: Duda M., Gulla B. red., Przeciw wykluczeniu społecznemu, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 99-121.
 4. Bielańska A.,  Prezentacja autorska dotycząca piętna.De  Barbaro B.,  Cechnicki  A.,  Ostoj-Zawadzka  K.  Możesz  pomóc.  (2005)  Poradnik  dla rodzin chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe, Wydawnictwo UJ,
 5. Wilczek- Rużyczka E. „Komunikowanie się z chorym psychicznie”
 6. Arnhild Lauveng , „Byłam po drugiej stronie lustra” PWN, Sopot, 2016
 7. Cechnicki A, Liberadzka A, „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aby otrzymać Zaświadczenie o udziale w kursie należy mieć obecność na poziomie co najmniej 90%.

Aby otrzymać Certyfikat Asystenta Zdrowienia należy spełnić łącznie warunki:

 • Kursant z obecnością na zajęciach minimum 90 %
 1. obecność na zajęciach 90%,
 2. ocena zespołu prowadzącego kurs Asystenta Zdrowienia na podstawie udziału i pracy kursanta podczas zajęć, na którą składają się:
 • aktywność uczestników aktywność na zajęciach (max 2 pkt),
 • zrozumienie prezentowanego na kursie materiału (max 2pkt),
 • samoświadomość - zdolność do adekwatnej oceny swojego zachowania i sytuacji, (2 pkt);
 • umiejętność dzielenia się doświadczeniem choroby z zachowaniem własnych granic (2 pkt);
 • praca zespołowa; (max 2pkt).

Kursant z obecnością na zajęciach poniżej 90% - 60 %

 1. usprawiedliwienie przez kursanta nieobecności na zajęciach na podstawie oświadczenia kursanta,
 2. przygotowanie przez kursanta pisemnej pracy według ustalonych zaleceń, związanej bezpośrednio z materiałem modułu, z każdej kolejnej nieobecności powyżej 10 % dopuszczalnej,
 3. ocena zespołu prowadzącego kurs Asystenta Zdrowienia na podstawie udziału i pracy kursanta podczas zajęć, na którą składają się:
 • aktywność uczestników aktywność na zajęciach (max 2 pkt),
 • zrozumienie prezentowanego na kursie materiału (max 2pkt),
 • samoświadomość - zdolność do adekwatnej oceny swojego zachowania i sytuacji, (2 pkt);
 • umiejętność dzielenia się doświadczeniem choroby z zachowaniem własnych granic (2 pkt);
 • praca zespołowa; (max 2pkt).

Cena kursu

5500
Jeżeli zainteresował Cię program tego kursu, to możesz wypłenić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Cię o najbliższych planowanych edycjach naszych kursów. 

Opieka nad kursem

Monika Syc

Dodatkowe informacje

Kurs dla Asystentów Zdrowienia realizowany jest przez okres 6 miesięcy w formie zaocznej co dwa tygodnie przez 3 dni (piątek, sobota i niedziela). Kurs obejmuje 11 zjazdów po 20 godzin zajęć dydaktycznych.

Łącznie w ramach kursu zrealizowanych jest 220 godzin zajęć dydaktycznych.

Cena kursu: 

5500

Asystent Zdrowienia to osoba, która jest ekspertem przez doświadczenie. Fundamentem specjalistycznej wiedzy Asystenta Zdrowia są przeżycia związane z odbytą chorobą i zdrowieniem, które w trakcie kursu poddane są refleksji w połączeniu z aktywną wiedzą praktyczną. 

Kurs umożliwia nabycie kompetencji Asystenta Zdrowia poprzez odbycie szkolenia i zdobycie perspektywy innych osób z podobnymi doświadczeniami oraz przetestowanie swoich umiejętności w praktyce. 

Kurs pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą uczestnikom podjąć zatrudnienie w charakterze Asystent Zdrowienia. Rola i zadania Asystenta Zdrowienia została określona w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U.2020, poz. 2086).

Asystent zdrowienia może pracować w zespołach terapeutycznych w takich miejscach, jak np.:

 • szpitale psychiatryczne
 • centra zdrowia psychicznego
 • środowiskowe domy samopomocy
 • domy pomocy społecznej
 • placówki opiekuńcze
 • zespoły leczenia środowiskowego
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze i podobne im struktury.
Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-downchevron-right