Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Terapeuta środowiskowy

Kraków
2
/
23

Kalendarz kursu

Rok szkolny: 23
18-03-23 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Motyka
19-03-23 09:00 - 18:00
Psychopatologia I. Podstawowe objawy zaburzeń psychicnych, kontakt z pacjentem, słuchanie i rozumienie
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
15-04-23 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Motyka
16-04-23 09:00 - 18:00
Medyczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia, kontakt z lekarzem
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
20-05-23 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Motyka
21-05-23 09:00 - 18:00
Psychopatologia II. Podstawowe objawy zaburzeń cd.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
17-06-23 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Motyka
18-06-23 09:00 - 18:00
Psychozy: obraz kliniczny, stan prodromalny, specyfika kontaktu i wczesna interwencja
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
16-09-23 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Motyka
17-09-23 09:00 - 18:00
Psychozy - podstawy terapii, nawiązywanie kontatku, motywowanie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
28-10-23 09:00 - 19:00
Psychospołeczne rozumienie psychoz. Model zdrowienia i umacniania
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
29-10-23 09:00 - 17:00
Praca osób chorujących psychicznie.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
18-11-23 09:00 - 19:00
Zaburzenia nerwicowe Specyfika kontaktu, interwencje
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
19-11-23 09:00 - 17:00
Psychologiczny kontekst pomagania, kontakt z psychologiem. Zasady komunikacji, decyzje w sytuacjach trudnych.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Anna Stasik
16-12-23 09:00 - 16:00
Zaburzenia osobowości: obraz kliniczny i formy pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Bałuckiego 6
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
16-12-23 16:00 - 19:00
Zaburzenia snu
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Bałuckiego 6
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
17-12-23 09:00 - 16:00
Współwystępowanie chorób psychicznych i somatycznych. . Stres ostry pourazowy, obrazy kliniczne, formy pomocy, specyfika kontaktu
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Bałuckiego 6
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
17-12-23 16:00 - 19:00
Zaburzenia seksualne
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Bałuckiego 6
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
Rok szkolny: 24
27-01-24 09:00 - 15:30
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i inne regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, ustawa o pomocy społecznej i inne regulacje dotyczące oparcia społecznego
Wykład
3h wykład, 4h warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Gerard Banach
27-01-24 15:30 - 18:00
Opieka środowiskowa: zasady organizacji i formy instytucjonalne -  aspekt zdrowotny, społeczny, zawodowy, samopomocowy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Gerard Banach
28-01-24 09:00 - 12:00
Współpraca w zespole - ryzyko wypalenia i zapobieganie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Gerard Banach
28-01-24 12:15 - 15:30
Sieć oparcia społecznego: zasoby lokalne, organizacje samopomocowe
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Gerard Banach
28-01-24 15:30 - 18:45
Budowanie kompetencji i oparcia społecznego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Gerard Banach
10-02-24 09:00 - 12:00
Grupowa terapia treningowa
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
10-02-24 12:15 - 15:30
Kryzys: fazy reakcji kryzysowej, znaczenie kryzysów w życiu człowieka.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
10-02-24 15:30 - 18:00
Praca w zespole interdyscyplinarnym
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
11-02-24 09:00 -
Zasady komunikacji. Decyzje w sytuacjach obciążających i ryzykownych. Asertywność.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
11-02-24 12:15 -
Interwencja kryzysowa
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
11-02-24 15:30 - 18:45
Praktyka interwencji kryzysowej. Radzenie sobie ze stresem, agresją, wrogością.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
02-03-24 09:00 - 11:15
Samobójstwo i autoagresja
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
02-03-24 11:30 - 15:30
Ocena ryzyka samobójstwa, postępowanie wobec osoby zagrożonej samobójstwem
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
02-03-24 15:30 - 18:00
Psychogeriatria: podstawowe problemy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
03-03-24 09:00 - 12:00
Kontakt z osobami w wieku starczym: nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
03-03-24 12:15 - 14:30
Otępienia i inne zaburzenia wieku starczego. Instytucje, regulacje prawne, zasady pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
03-03-24 15:30 - 18:45
Współwystępowanie i wzajemne uwarunkowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych. Postępowanie, współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
20-04-24 09:00 - 11:15
Rozwój psychiczny i zaburzenia wieku dziecięcego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
20-04-24 11:30 - 14:30
Specyfika kontaktu z dziećmi ujawniającymi zaburzenia psychiczne
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
20-04-24 15:30 - 18:00
Kryzys adolescencyjny zaburzenia psychiczne wieku dorastania
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
21-04-24 09:00 - 12:00
Specyfika kontaktu z młodzieżą w wieku dorastania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
21-04-24 12:15 - 14:30
Problemy przemocy i molestowania seksualnego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
21-04-24 15:30 - 18:45
Postępowanie w przypadkach przemocy i molestowania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
25-05-24 09:00 - 14:00
Rozumienie rodziny: struktura, procesy i dysfunkcje rodzinne. Podstawy terapii systemowej
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
25-05-24 15:00 - 18:00
Podstawy kontaktu z rodziną chorego. Rola rodziny w terapii. Wspieranie rodziny (konsultacje rodzinne, koncepcja Otwartego Dialogu)
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
26-05-24 09:00 - 11:15
Zaburzenia odżywiania: obrazy kliniczne i formy pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
26-05-24 11:30 - 14:30
Specyfika kontaktu w przypadku osób z zachowaniami anorektycznymi  i bulimicznymi
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
26-05-24 15:30 - 18:45
Dysfunkcje i inne zaburzenia seksualne: problemy i formy pomocy
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Dorota Solecka
29-06-24 09:00 - 11:15
Interwencja psychoterapeutyczna: model psychodynamiczny
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
29-06-24 11:30 - 14:30
Rozmowa terapeutyczna
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
29-06-24 15:30 - 18:00
Interwencja psychoterapeutyczna: model poznawczo-behawioralny
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
30-06-24 09:00 - 12:00
Społeczność terapeutyczna
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
30-06-24 12:15 - 14:30
Interwencja psychoterapeutyczna: inne modele
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
30-06-24 15:30 - 18:45
Poradnictwo i terapia indywidualna
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
Harmonogram kursu jest sukcesywnie uzupełniany

Opieka nad rokiem

Iwona Kurgan-Słyś
12 422 50 67
iwona.kurgan@gmail.com

Opłaty

Rok szkolny:
9000 zł

numer rachunku bankowego:
83 1240 1444 1111 0010 5413 4938

Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-down