Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Terapeuta środowiskowy

Kraków
3
/
2024

Kalendarz kursu

Rok szkolny: 24
16-03-24 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Woźniak
17-03-24 09:00 - 12:00
Medyczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia, kontakt z lekarzem
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
17-03-24 12:00 - 15:00
Kontakt z lekarzem: zadania, trudności, rozwiązania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
17-03-24 15:00 - 18:00
Terapeuta środowiskowy: zadania i rola zawodowa
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Marta Cichońska
20-04-24 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Woźniak
21-04-24 09:00 - 12:00
Psychopatologia I. Podstawowe objawy zaburzeń psychicnych, kontakt z pacjentem, słuchanie i rozumienie
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
21-04-24 12:00 - 15:00
Kontakt z pacjentem: słuchanie i rozumienie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
21-04-24 15:00 - 18:00
Modele opieki psychiatrycznej
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
25-05-24 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Woźniak
26-05-24 09:00 - 12:00
Psychopatologia II. Podstawowe objawy zaburzeń cd.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
26-05-24 12:00 - 15:00
Kontakt z pacjentem: ocena stanu psychicznego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
26-05-24 15:00 - 18:00
Model środowiskowy i azylowy w praktyce
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
15-06-24 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Woźniak
16-06-24 09:00 - 12:00
Psychozy: obraz kliniczny, stan prodromalny, specyfika kontaktu i wczesna interwencja
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
16-06-24 12:00 - 15:00
Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie psychotycznym, w nawrotach i przewlekłych stanach psychotycznych Wczesna interwencja w kryzysach psychotycznych
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
16-06-24 15:00 - 18:00
Psychozy: podstawy terapii.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
14-09-24 09:00 - 12:00
Psychologiczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
14-09-24 12:00 - 15:00
Kontakt z psychologiem: zadania, trudności, rozwiązania.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
14-09-24 15:00 - 18:00
Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Anna Stasik
15-09-24 09:00 - 12:00
Psychozy - podstawy terapii, nawiązywanie kontatku, motywowanie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
15-09-24 12:00 - 15:00
Opieka środowiskowa: zasady organizacji i formy instytucjonalne -  aspekt zdrowotny, społeczny, zawodowy, samopomocowy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
15-09-24 15:00 - 18:00
Współpraca w zespole - ryzyko wypalenia i zapobieganie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Piotr Błądziński
19-10-24 09:00 - 18:00
Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Katarzyna Byra-Mucha Katarzyna Woźniak
20-10-24 09:00 - 12:00
Zaburzenia nerwicowe: obrazy kliniczne i formy pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
20-10-24 12:00 - 15:00
Specyfika kontaktu w przypadku osób z objawami nerwicowymi
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
20-10-24 15:00 - 18:00
Zaburzenia snu - problemy i formy pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
16-11-24 09:00 - 12:00
Psychospołeczne rozumienie psychoz.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
16-11-24 12:00 - 15:00
Interwencje psychoterapeutyczne w kryzysach psychotycznych
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
16-11-24 15:00 - 18:00
Procesy wykluczania: stereotypy, stygmatyzacja i autostygmatyzacja, nierówne traktowanie – aspekty indywidualne i strukturalne
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
17-11-24 09:00 - 12:30
Przeciwdziałanie wykluczaniu, praktyka umacniania i model zdrowienia. Instruktorzy / asystenci zdrowienia
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
17-11-24 12:30 - 15:00
Praca osób chorujących psychicznie.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
17-11-24 15:00 - 18:00
Rehabilitacja, zatrudnienie wspomagane, formy uczestnictwa w aktywności zawodowej.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Andrzej Cechnicki
07-12-24 09:00 - 12:00
Zaburzenia afektywne: obraz kliniczny
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
07-12-24 12:00 - 15:00
Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie depresyjnym,maniakalnym, dysforycznym
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
07-12-24 15:00 - 18:00
Zaburzenia afektywne: podstawy terapii
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
08-12-24 09:00 - 12:00
Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności (zab.afektywne)
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
08-12-24 12:00 - 15:00
Zaburzenia osobowości: obraz kliniczny i formy pomocy
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
08-12-24 15:00 - 18:00
Specyfika kontaktu w przypadku zachowań osób z zaburzoną osobowością
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Olszańska 5
Prowadzący: Arkadiusz Dziuk
Harmonogram kursu jest sukcesywnie uzupełniany

Opieka nad rokiem

Iwona Kurgan-Słyś
12 422 50 67
iwona.kurgan@gmail.com

Opłaty

Rok szkolny:
10800

Koszt całego kursu 10 800zł (18 zjazdów)

Płatne w ratach jak niżej:

I rata 1000zł - do 15 lutego

II rata 400zł - do 15 marca

III rata 400zł - do 15 kwietnia

IV rata 600zł - do 15 maja

V rata 600zł - do 15 czerwca

VI rata 600zł - do 15 września

VII rata 600zł - do 15 października

VIII rata 600zł - do 15 listopada

IX rata 600zł - do 15 grudnia 2024

Raty na 2025 : 9 x 600zł (I-VI i IX-XI 2025)

numer rachunku bankowego:
83 1240 1444 1111 0010 5413 4938

w tytule przelewu: TS3KRK + imię i nazwisko

Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-down