Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs Terapeuty Środowiskowego

Kraków
1
/
22

Kalendarz kursu

Rok szkolny: 22
24-09-22 09:00 - 11:15
Uzależnienia: aspekt biologiczny, psychologiczny i społeczny. System iluzji i zaprzeczeń.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
24-09-22 11:30 - 14:30
Ujawnianie uzależnienia: o co i jak pytać? 
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
24-09-22 15:30 - 17:45
Alkohol: problem, formy pomocy, regulacje prawne 
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
25-09-22 09:00 - 12:00
Nawiązanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Strategia pomagania w wybranych przypadkach
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
25-09-22 12:15 - 14:30
Inne substancje psychoaktywne: problem, formy pomocy, regulacje prawne
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
25-09-22 15:15 - 18:15
Nawiązanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Strategia pomagania w wybranych przypadkach
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska Joanna Nolbrzak-Drozd
08-10-22 09:00 - 11:15
Medyczny kontekst pomagania
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Piotr Błądziński
08-10-22 11:30 - 14:30
Kontakt z lekarzem
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Piotr Błądziński
08-10-22 15:15 - 18:15
Model środowiskowy i azylowy w praktyce
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Piotr Błądziński
09-10-22 09:00 - 11:15
Uzależnienie i rodzina. Współuzależnienie
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska
09-10-22 11:30 - 14:30
Interwencje rodzinne w sytuacji uzależnienia
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska
09-10-22 15:30 - 17:45
Uzależnienie behawioralne i tzw. nowe uzależnienia - problemy, rozpoznanie, pomaganie
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska
26-11-22 09:00 - 12:00
Pacjenci z podwójną diagnozą- specyfika problemu, postępowanie
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Marta Cichońska
27-11-22 09:00 - 18:15
Grupowa terapia treningowa-self
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Katarzyna Motyka Katarzyna Byra-Mucha
10-12-22 09:00 - 11:15
Rozwój psychiczny i zaburzenia wieku dziecięcego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
10-12-22 11:30 - 14:30
Specyfika kontaktu z dziećmi ujawniającymi zaburzenia psychiczne
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
10-12-22 15:30 - 17:45
Kryzys adolescencyjny zaburzenia psychiczne wieku dorastania
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
11-12-22 09:00 - 12:00
Specyfika kontaktu z młodzieżą w wieku dorastania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
11-12-22 12:15 - 14:45
Problemy przemocy i molestowania seksualnego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
11-12-22 15:15 - 18:15
Postępowanie w przypadkach przemocy i molestowania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
Rok szkolny: 23
14-01-23 09:00 - 11:15
Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
14-01-23 11:30 - 14:30
Grupowa terapia treningowa
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
14-01-23 15:30 - 17:45
Interwencja kryzysowa
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
15-01-23 09:00 - 12:00
Zasady komunikacji. Decyzje w sytuacjach obciążających i ryzykownych. Asertywność.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
15-01-23 12:30 - 15:30
Praktyka interwencji kryzysowej. Radzenie sobie ze stresem, agresją, wrogością.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Joanna Nolbrzak-Drozd
25-02-23 09:00 - 11:15
Problemy przemocy i molestowania seksualnego
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
25-02-23 11:30 - 14:30
Specyfika kontaktu z młodzieżą w wieku dorastania
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
25-02-23 15:30 - 18:30
Postępowanie w przypadkach przemocy i molestowania
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Solecka
26-02-23 09:00 - 11:15
Niepełnosprawność intelektualna i towarzyszące objawy zaburzeń psychicznych.
Wykład
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Kurbiel
26-02-23 12:30 - 15:30
Specyfika kontaktu z osobą z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i jej rodziną – edukacja, rehabilitacja, wsparcie.
Warsztat
Gdzie: Kraków, ul. Miodowa 9
Prowadzący: Dorota Kurbiel
Harmonogram kursu jest sukcesywnie uzupełniany

Opieka nad rokiem

Joanna Palka
12 422 50 67
joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu

Opłaty

Rok szkolny:
7 200zł

18 x 400zł = 7 200zł

Płatne w ratach przed każdym zjazdem.

Numer rachunku bankowego:
83 1240 1444 1111 0010 5413 4938

Kursy Psychoterapii - Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
magnifiercrosschevron-down