kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15


Wykładowcy
 
   
Zespół realizujący kurs

Kierownik kursu:

  Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.  Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

Dr med Piotr Błądziński - specjalista  psychiatra, pracuje w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracuje w podejściu systemowym, pełni rolę superwizora siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.

Mgr Małgorzata Cichocka - filozof w procesie certyfikacji psychoterapeuty, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Mgr Igor Hanuszkiewicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany terapeuta i trener psychodramy, członek Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy, zatrudniony w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.

Dr med Aneta Kalisz – psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i trener psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej CMUJ.dr med Łukasz Müldner- Nieckowski

psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie.

Mgr Maria Wojnar – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, pracuje w podejściu systemowym.


Osoby współpracujące:

Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr Wojciech Drath - psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mgr Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny, pedagog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Rady Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

Dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Gdańsku.


Mgr Ariadna Romejko - Borowiec - psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy, Kraków.

Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie

Mgr Jan Skorupa - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w  Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach

Dr Dorota Solecka - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Mgr Małgorzata Stachura – socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, e. Dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniu różnych grup zawodowych w zakresie problemów alkoholowych. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Krzysztof Tokarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Mgr Małgorzata Wolska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Rodzin Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie.

Mgr Joanna Zgud - psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener grup Balinta.