kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21


Wykładowcy
 
   
Zespół realizujący kurs

Kierownik kursu:

  Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie.

Mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca do 2020roku Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.  Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

Dr med Piotr Błądziński - specjalista  psychiatra, pracuje w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji psychoterapeuty. Wykładowca akademicki, superwizor ośrodków psychiatrii środowiskowej Stowarzyszenia na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Krakowie.
W procesie certyfikacji psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracuje w podejściu systemowym, pełni rolę superwizora siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.

Mgr Małgorzata Cichocka - filozof, pedagog certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy, obecnie pracuje dziećmi i młodzieżą w Krakowie.

Mgr Igor Hanuszkiewicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany terapeuta i trener psychodramy, członek Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy, zatrudniony w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.

Dr med Aneta Kalisz – specjalista psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Dr med Łukasz Müldner- Nieckowski - specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie.

  Mgr Ariadna Romejko - Borowiec - psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Prowadzi praktykę prywatną w Krakowie. Przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy od 2020 roku.

 dr Dorota Solecka, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.Od 2006 roku pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dydaktyk.

 

Osoby współpracujące:

Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta , trener Polskiego Instytutu Psychodramy. Kraków.

Mgr Agnieszka Duda – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Kraków.

Mgr Paula Hanuszkiewicz - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracuje w Krakowie

Mgr Anastazja Hykiel - psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii w Białymstoku.

Mgr Karolina Krzątała-Klemiato  - psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Od lat związana z Zakładem Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń osobowości oraz procesy indywidualne.

Dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Gdańsku.

Mgr Wiesław Magnuszewski, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Białymstoku.

Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie.


Mgr Aneta Wróblewska - psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant. Pracuje w Białymstoku.

Mgr Joanna Zapała - psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej - ścieżka choroby somatyczne. Certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Kierownik merytoryczny studiów "Psychychosomatyka i somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w Poznaniu.