kalendarz kursu 7
kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13


Wykładowcy
 
   
Zespół realizujący kurs

Kierownik kursu:

Dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Institute for Europe (PIfE), pracuje w  Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Superwizor ośrodków w Bielsku Białej i Gliwicach.

Dr med Piotr Błądziński - specjalista  psychiatra, pracuje w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w podejściu systemowym w Poradni Rodzin przy Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Psychoz KZZP „Medinorm”. Pełni rolę superwizora siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.

Dr med Łukasz Cichocki - specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zatrudniony w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej CMUJ. Przewodniczący Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

Mgr Igor Hanuszkiewicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany terapeuta i trener psychodramy, skarbnik Polskiego Instytutu Psychodramy, zatrudniony w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.

Dr med Aneta Kalisz – psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i trener psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej CMUJ.


dr med Łukasz Müldner- Nieckowski - psychiatra, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie.

Mgr Maria Wojnar – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, pracuje w podejściu systemowym.


Osoby współpracujące:

Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Mgr Józefa Cisek - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP). Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z pacjentami dorosłymi chorującymi na zaburzenia nerwicowe i zaburzenia osobowości

Mgr Bogumiła Franek - psycholog kliniczny, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej "Diada" w Gliwicach.


Mgr Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny, pedagog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Rady Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

Mgr Krystyna Kozłowska - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Ośrodku Via Vitae w Lublinie

Mgr Marzena Kucinska psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener umiejętności psychologicznych, z ponad 20-letnim stażem klinicznym i w szkoleniu terapeutów, nie tylko poznawczo-behawioralnych. Aktualnie pracuje w Ośrodku Terapii Poznawczej COGITO w Warszawie, w Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szkole Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok.

dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Gdańsku.

Mgr Teresa Molenda, psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy, Lublin

Mgr Sylwia Pieńkowska

psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT ), specjalista w zakresie psychologii klinicznej; w terapii par i rodzin integruje podejście systemowe i poznawczo-behawioralne;

współzałożycielka Ośrodka Terapii Poznawczej COGITO w Warszawie, w którym obecnie pracuje, wcześniej wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w publicznych i niepublicznych oddziałach klinicznych w Warszawie;

członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (Prezes PTTPB w kadencji 2010-2012).


Dr Ewa Pragłowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor - dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), założycielka Szkoły Psychoterapii CBT, warszawskiego Centrum CBT, współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, uczy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Mgr Ariadna Romejko - Borowiec
- psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy, Kraków.

Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie

Mgr Jan Skorupa - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w  Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach

Mgr Jacek Syguda - psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w  Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach.

Mgr Małgorzata Stachura – socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik przychodni Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla osób uzależnionych od alkoholu w Krakowie. Dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniu różnych grup zawodowych w zakresie problemów alkoholowych. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mgr Małgorzata Wolska - psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Rodzin Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie.