kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21


Literatura
 
   

 Psychoterapia 1-3 tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA ,
  Warszawa 2005

Podejście psychodynamiczne

 
1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
 
2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
 
3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012, 
  WUJ
4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów      borderline” 2011 Imago

5. Andrzej Kokoszka, Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM   1993

6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN

7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia

8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria”

9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011

10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010

11. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004


Podejście systemowe

1. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”  WUJ

2. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.

4. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd.Scholar

5. Koncepcja przyywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnistwo UJ Kraków, 2008.

Podejście poznawczo-behawioralne
  1. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008

Podejście humanistyczne

Terapia schizofrenii
  1. Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”,
  2. Jerzy Zadęcki  „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015