kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15


Kontakt
 
   


Sprawy organizacyjne: Joanna Palka
 joanna.palka@poczta.fm   
tel. 12 422 50 67

Księgowość: Irena Kudłek, irenakudlek@op.pl, tel. 12 266 14 97

Koordynator kursu: Anna Bielańska, tel: 608747836, e-mail: abielanska@interia.pl
Igor Hanuszkiewicz, tel: 502615812 e-mail: hanuszkiewicz@wp.pl

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków