kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21


Kontakt
 
   


Sprawy organizacyjne: J
oanna Palka
joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu  
tel. 12 422 50 67

Księgowość: Irena Kudłek, irenakudlek@op.pl, tel. 12 266 14 97

Koordynator kursu: Anna Bielańska,
tel: 608747836, e-mail: abielanska@interia.pl
 


Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Pl. Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków