kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
Kurs 13/2017    Białystok

Asystent kursu - Urszula Wysocka e-mail:urszulawysocka@o2.pl

Roczny koszt szkolenia 5 500 zł

Rok 2018
Pierwsza rata do 15 grudnia 2018 - 1000 zł (zaliczka na 2019)
Druga rata do 15 lutego 2019 - 1000 zł
Trzecia rata do 15 maja 2019 -   1500 zł
Czwarta rata do 15 sierpnia 2019 -  1000 zł
Piąta rata do 15 października 2019 - 1000 zł
Szósta rata do 15 grudnia 2019 - 1000zl (zaliczka na 2020)
lub w ratach miesięcznych

Uwaga - Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast jeśli chodzi o psychodramę - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli więcej - trzeba odrabiać w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience) to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).
Kalendarz na rok 2017

   Data
 Piątek 16.00 - 20.00
 Sobota 9.00 - 19.00  Niedziela 9.00- 13.00
  lub 9.00 - 18.00/19.00

12 - 14 styczeń 2018 godz. 15-19
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski, mgr
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, pok. 104
9 - 11 luty
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
16 - 18 luty Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
10 - 11 marzec   godz. 15.00
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna
Marjańskiego 3, lok.104

dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna

Marjańskiego 3, lok.104

dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
mgr Jan Skorupa
Podejście psychodynamiczne
psychoterapia indywidualna

Marjańskiego 3, lok.104
6 - 8 kwiecień

Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 

Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
 
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
13 - 15 kwiecień Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

12 - 13 maj   dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
Marjańskiego 3
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
Marjańskiego 3
8 - 10 czerwiec Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
15 - 17 czerwiec  
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  22 - 24
 czerwiec

Psychodrama
 Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Psychodrama Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Psychodrama Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
15 - 16 wrzesień   dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
5 - 7 październik Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
12 - 14 październik Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
10 - 11 listopad   dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa
dr med
Łukasz Muldner-Nieckowski,
dr med Aneta Kalisz

Podejście psychodynamiczne
psychoterapia  grupowa

30 listopad - 2 grudzień Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
14 - 16 grudzień Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Marjańskiego 3, lok. 104
  26 - 27
  styczeń 2019
  Podejście systemowe
dr Dorota Solecka
 Podejście systemowe
dr Dorota Solecka
 8-10 Luty Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
 Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
 Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
  22- 24
   luty

 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
    2 - 3
   marzec
 
Podejście systemowe
dr Wojciech Drath

 Podejście systemowe
dr Wojciech Drath
 5-7 kwiecień Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
hodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

 Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor

Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40

 25 - 26 maj Podejście systemowe
dr Dorota Solecka

 Podejście systemowe
dr Dorota Solecka
    7 - 9
  czerwiec

Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 psychodrama
Rachela Molicka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
  14-16 czerwiec
Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor
 Psychodrama
Bernadetta Izydorczyk, Monika Wiktor