kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
Kurs 12/2016

Uwaga - Mo?liwa ilo?? usprawiedliwionych nieobecno?ci - 1 na rok, je?li chodzi o zaj?cia teoretyczne i warsztaty. Natomiast je?li chodzi o psychodram? - je?li kto? b?dzie chcia? w przysz?o?ci uko?czy? ca?o?ciowe szkolenie i dosta? certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w ca?ym szkoleniu. Je?li wi?cej - trzeba odrabia? w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra p?aci?). Je?li kto? chce mie? TYLKO zaliczon? psychodram? jako self experience) to mo?e bez odrabiania opu?ci? 1,5 bloku (30h).


Asystent kursu: Izabela Przesór - Kuraszkiewicz
email: izabela.przesor@gmail.com
tel: 12 633 03 29

 
 
Ksi?gowo?? : Irena Kud?ek, tel 12 266 14 97, e-mail: irenakudlek@op.pl
OP?ATY -
ROK 2020 4 800z?
do 15 grudnia 2019 - 1000z?
 do 15 lutego 1000z?
do 15 kwietnia  1000z?
do 15 czerwca -1000z?
do 15 pa?dziernika -800z?


 
 
Kurs 12/2016; kalendarz na rok 2020
Data
Pi?tek
godz. 16.00 - 20.00

Sobota

9.00 - 19.00

z przerw? obiadow? 1.5 h 

Niedziela

9.00 - 18.00

przerw? obiadow? 1,5h (10h)

lub

9.00 - 16.00

z przerw?

      10-12
     stycze?
      2020

  Superwizja 5 h
g.16-20
Maria Wojnar - pl. Sikorskiego 2/8
Józef Bogacz
Olsza?ska 5
 Psychoterapia zaburze? seksualnych

dr ?ukasz Müldner - Nieckowski
Ba?uckiego 6

 Psychoterapia zaburze? seksualnych

dr ?ukasz Müldner - Nieckowski
Ba?uckiego 6
     15 - 16
        luty

  Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowo?ci
dr ?ukasz Müldner - Nieckowski
Olsza?ska 5
 Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowo?ci
dr ?ukasz Müldner - Nieckowski
Olsza?ska 5
      6 - 8
     marzec 2020
 Podej?cie humanistyczne(2)
dr Witold Simon
Olsza?ska 5
 Podej?cie humanistyczne(2)
dr Witold Simon
Olsza?ska 5
 
Superwizja
Maria Wojnar - Sikorskiego 2/8
Józef Bogacz

Olsza?ska 5
   18 - 19 kwiecie?
 
18-19 IV ZAJ?CIA ODB?D? SI? ON-LINE - szczegó?y otrzymaj? Pa?stwo mailem
  Podej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
Olsza?ska 5
  Podej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
Olsza?ska 5
     29 - 30
       maj 2020
online Google Meets
 Podej?cie humanistyczne(3)
dr Witold Simon
Olsza?ska 5
 Podej?cie humanistyczne(3)
dr Witold Simon
Olsza?ska 5
 
     12 - 14
     czerwiec
  Superwizja 5 h
 
Maria Wojnar
online-szczegó?y mailem


Józef Bogacz
ZOOM

9.00 - 17.00 z 1h przerw?
  Podej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
on- line
 9.00 - 17.00 z przerw? 1 h
 P
odej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
on-line
     18 - 20
     wrzesie??
Superwizja
Maria Wojnar
Pl. Sikorskiego 2/8

Józef Bogacz
ul. Olsza?ska 5
  Podej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
Olsza?ska 5

  Podej?cie poznawczo-behawioralne
Adam El?anowski
Olsza?ska 5
     23 -25
   pa??dziernik
  Superwizja 5 h
Maria Wojnar
Sikorskiego 2/8

Józef Bogacz 5h
Olsza??ska 5
 WstÄ?p do psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi
Prof dr hab
Andrzej Cechnicki
Olsza??ska 5
  WstÄ?p do psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi
Prof dr hab
Andrzej Cechnicki
Olsza?ska 5
      7 - 8
    listopad
  Psychoterapia indywidualna osób z zaburzeniami psychotycznymi
mgr Ma??gorzata Cichocka
Olsza?ska 5
 Psychoterapia indywidualna osób z zaburzeniami psychotycznymi
mgr Ma??gorzata Cichocka
Olsza?ska 5
     4 - 6
   grudzie?
 Superwizja
Maria Wojnar
Józef Bogacz 5h
ul. Olsza?ska 5
 Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi
dr med Aneta Kalisz

Olsza?ska 5
 Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi
dr med Aneta Kalisz
Olsza?ska 5
     16 - 17
   stycze?? 2021

  Terapia uzale?nie?
 Agnieszka Duda
Olsza?ska 5
 Terapia uzale?nie?
Agnieszka Duda
  
   27 - 28 luty
  

  
Terapia uzale?nie?
 Agnieszka Duda
 
 Terapia uzale?nie?
 Agnieszka Duda
       20 - 21
       marzec
  Paradygmat integracyjny
w psychoterapii
Igor Hanuszkiewcz
 Paradygmat integracyjny w psychoterapii
ZAKO??CZENIE KURSU
Igor Hanuszkiewicz