kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15

Kalendarz kursu
 
Kurs 15/2019  Kraków
 
Asystent kursu - Krystiana Roloff
                                                   

e-mail: krystiana.r@gmail.com

Nieobecności:

Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty.

Natomiast w zajęciach z  psychodramy˝ - jeśli ktoś będzie  chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać˝ certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli  więcej - trzeba odrabiać w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić).  Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).Kurs 15/2019; kalendarz na rok 2019

Roczny koszt szkolenia 5 000 zł

Pierwsza rata do 15 grudnia 2018 - 1 000 zł

Druga rata do 15 lutego 2019 - 1000 zł
Trzecia rata do 15 maja 2019 - 1000 zł
Czwarta rata do 15 sierpnia 2019- 1000 zł
Piąta rata do 15 października 2019 -1000zł
Szósta rata do 15 grudnia 2019 - 1000 zł (zaliczka na 2020)


   Data
 Piątek 15.00 - 19.00
 Sobota 9.00 - 19.00
przerwa 13.30 - 15.00
 Niedziela 9.00 - 18.00
przerwa 13.30 - 14.30
lub
 9.00- 13.00   "self experience" - psychodrama

 12 - 13
 styczeń 2018
   
Wprowadzenie. Psychopatologia 11 h
dr med Piotr Błądziński
Olszańska 5, 3 piętro

Psychopatologia 9 h
dr med Piotr Błądziński
Olszańska 5, 3 piętro
 16 - 17
luty
   Medycyna dla psychologów
Psychopatologia 11h
dr med Piotr Błądziński
 Psychopatologia 9h
 dr med
 Piotr Błądziński

 22 - 24
marzec
16.00 - 20.00

 P
sychodrama 5 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron

9.00 - 19.00

Psychodrama 10 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron
9.00 - 13.00

 Psychodrama 5 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron
12 - 14
kwiecień
Psychodrama 5 h
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron
Psychodrama 10 h
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda


Anna Bielańska, Michał Faron

Psychodrama 5 h
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron


11 -12
maj

  Podejście psychodynamiczne
wykład
dr med Łukasz Müldner- Nieckowski

Podejście psychodynamiczne
wykład
dr med Łukasz M
üldner
Nieckowski
   21 - 23
  czerwiec

   
 Psy
chodrama 5 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron
Psychodrama 10 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron

Psychodrama 5 h

Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

Anna Bielańska, Michał Faron
    7 - 8    
  wrzesień
  Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (1)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec
  Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (1)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec
  11 - 13
 październik

 Psychodrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda
 Psychodrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

 Psychodrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda
    16 - 17
  listopad
   Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (2)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec
  Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (2)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec
   6 - 8
  grudzień
 Psychodrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda

 Psychodrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda
 Psychopdrama
Agnieszka Bartkowska-Kurek, Agnieszka Duda
    19 - 20

   styczeń

  Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (3)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec
 Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (3)
 dr med Łukasz Müldner
Nieckowski
Ariadna Romejko-Borowiec