kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15


Kalendarz kursu 10/ 2015
 
 Lublin, ul. Godebskiego 9

Roczny koszt szkolenia - 5000złNieobecności:

Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast jeśli chodzi o psychodramę - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli więcej - trzeba odrabiać w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).


 

Kurs 10/2015; kalendarz na rok 2018
        Daty
Piątek     godz. 16.00-         20.00

Sobota
9.00 - 19.00 przerwa    obiadowa   (1,5h)
              

Niedziela 9 .00 - 17.00 (przerwa  
     1h)
lub 9.00-13.00 (self)
13 - 14 styczeń 2018  
Genogramy 10h

Maria Wojnar
Józef Bogacz
Marek Marosek

Genogramy 10h

Maria Wojnar
Józef Bogacz,
Marek Marosek

10-11 luty   Terapia uzależnień 10
Małgorzata Stachura
Terapia uzależnień 5
Małgorzata Stachura
  9- 11 marzec 16.00 - 20.00 Superwizja grupowa 5h
Katarzyna Wrzesień,
Maria Wojnar
Terapia uzależnień 10
Małgorzata Stachura
Terapia uzależnień  5
Małgorzata Stachura
20 - 22 kwiecień Genogramy
grupa
Marii Wojnar
Genogramy 10h

Maria Wojnar
Józef Bogacz

Marek MarosekGenogramy 10h

Maria Wojnar
Józef Bogacz

Marek Marosek

18 - 20 maj
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
godz.15:30-20:30

Godebskiego 9
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
g.8:30-17:30

Godebskiego 9
9.00 - 13.30
14.00 - 17.00

Superwizja grupowa  9 godz
 Maria Wojnar


       9 czerwiec
 10.00- 14.00
15.30 - 19.30
Superwizja grupowa 10h

Łukasz Muldner- Nieckowski
Godebskiego 9
 
29 - 1 lipiec
16..00 - 20.30
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Godebskiego 9
8.30 - 18.00
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Godebskiego 9

 9.00 - 13.30
14.00 - 17.00
Superwizja grupowa  9 godz
Katarzyna Wrzesień
Godebskiego 9
14 - 15 wrzesień 16.00 - 20.00
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Godebskiego 9
9.00 ........
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Godebskiego 9
  9.00 - 17.00
Superwizja grupowa  9 godz
 Maria Wojnar
Godebskiego 9
 21 września 10.00- 14.00
15.30 - 19.30

Superwizja grupowa 10h
Ł
ukasz Muldner- Nieckowski
Godebskiego 9
  
     6 październik
 10.00- 14.00
15.30 - 19.30 

Superwizja grupowa 10h
Łukasz Muldner- Nieckowski
Godebskiego 9
 
12 - 14 październik
16.00 - 20.00 Superwizja grupowa 5h
Katarzyna Wrzesień
Godebskiego 9
Zaburzenia seksualne
dr med
Łukasz Müldner - Nieckowski

Godebskiego 9
Zaburzenia seksualne
dr med Łukasz Müldner- Nieckowski
Godebskiego 9

 
  


 
    10 listopad
  Superwizja grupowa 9h
Magda Wojnar
10.00-17.00

 
16 listopada
16.00 - 20.00 Superwizja grupowa 5h
Katarzyna Wrzesień
 

   
 24-25 listopada
  Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak
KUL, Gmach Główny, sala 248
 Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak

KUL, Gmach Główny, sala 248
        1 grudzień
  
10.00- 14.00
15.30 - 19.30
Superwizja grupowa 10h
Łukasz Muldner- Nieckowski

Maria Wojnar
10.00-17.00 9h

 
14 - 16 grudnia 16.00 - 20.00 Superwizja grupowa 5h
Katarzyna Wrzesień
Godebskiego 9

Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak
KUL, Gmach Główny sala 248
Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak
KUL, Gmach Główny sala 248
18 - 20 stycznia 2019 16.00 - 20.00 Superwizja grupowa 5h
Katarzyna Wrzesień
-------------------
Łukasz Muldner-Nieckowski 10h

10.00- 14.00
15.30 - 19.30
Superwizja grupowa 10h
Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak
Podejście poznawczo- behawioralne
dr Maria Cyniak
     22 - 23
       luty
  Wstęp do psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznym
prof dr hab Andrzej Cechnicki
 Wstęp do psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi
prof dr hab Andrzej Cechnicki
       2 - 3
     marzec
 Psychoterapia indywidualna
mgr Igor Hanuszkiewicz
 Psychoterapia indywidualna
 mgr Igor Hanuszkiewicz
       23 marzec
 Superwizja grupowa 9 h
Maria Wojnar
10.00-17.00
 
    13 - 14
    kwiecień
  Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi
dr med Aneta Kalisz
 Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi
 dr med Aneta Kalisz
     18 -19
      maj
 Interwencja kryzysowa Terapia traumy
mgr Paula Hanuszkiewicz
 Interwencja kryzysowa Terapia traumy
mgr Paula Hanuszkiewicz
 czerwiec   Zakończenie


Rok 2018

Pierwsza rata do 15 grudnia 2017 - 1000 zł
Druga rata do 15 lutego 2018 - 1000
Trzecia rata do 15 maja 2018 - 1000
Czwarta rata do 15 sierpnia 2018 - 1000
Piąta rata do 15 października 2018 - 1000 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty miesięczne. Należy wtedy napisać do pani Ireny Kudłek, księgowej, aby to ustalić;  irenakudlek@op.pl