kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15


Kurs 11/2016  Poznań
 
 
Księgowość: Irena Kudłek, tel 12/2661497, e-mail: irenakudlek@op.pl

Asystent kursu: Joanna Zapała
e-mail: sekretariat@cpi.poznan.pl

 

 

Nieobecności:

Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast zajęcia z psychodramy - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli ktoś opuści więcej godzin to należy je odrobić w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).


Kurs 11/2016; kalendarz na rok
2018

 
Data
 16.00- 20.00
1 przerwa 15 min
9.00 - 19.00
Przerwa obiadowa
13.30 - 15.00.
2 przerwy kawowe - 15 min
 
9.00 - 15.30
2 przerwy kawowe
 15 min

27 - 28 styczeń 2018   Zaburzenia psychosomatyczne 12h
Radosław Tomalski
Wierzbięcice

Zaburzenia psychosomatyczne 8h
Radosław Tomalski
Wierzbięcice

9 -11 luty
Psychodrama - self experience 5 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience11 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience 4 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
10-11 marzec   Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin
mgr Małgorzata Wolska
 
Systemowa ter. rodzin.Koncepcja niewidzialnych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a.
mgr Małgorzata Wolska
13 - 15 kwietnia
Psychodrama - self experience 5 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience 11 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience 4 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
12-13 maj   Systemowa terapia rodzin. Problemy kliniczne
mgr Małgorzata Wolska
Systemowa terapia rodzin. Szkoła Mediolańska
mgr Małgorzata Wolska
8 - 10 czerwiec Psychodrama - self experience 5 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience 11 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
Psychodrama - self experience 4 h
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz,
R. Ludkiewicz
M. Cichocka
15-16 wrzesień   Systemowa terapia rodzin. Komunikacja w rodzinie
mgr Ryszard Izdebski, Wierzbięcice18/5
Systemowa terapia rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne
mgr Ryszard Izdebski
Wierzbięcice 18/5
13 - 14 październik   Teoria genogramów
mgr Maria Wojnar,
mgr Józef Bogacz
Wierzbięcice 18
Teoria genogramów
mgr Maria Wojnar,
mgr Józef Bogacz
24 - 25
listopad
  Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
Wierzbięcice 18/5

Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
8 - 9 grudzień    
Terapia par
Karolina Szczęsna - Czernuszczyk
Wierzbięcice
Wierzbięcice 18/5

 Terapia par
Karolina Szczęsna - Czernuszczyk
Wierzbięcice 18/5
          12 - 13
          styczeń
  Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
Wierzbięcice 18/5
 Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
         8 - 10
          luty

 16.00 - 20.15
Superwizja grupowa
mgr Janusz Bachmiński
 Zaburzenia seksualne
dr med. Łukasz Muldner Nieckowski
Wierzbięcice 18/5
 
Zaburzenia seksualne
dr med. Łukasz Muldner- Nieckowski

      8 - 10
     marzec

 16.00 - 20.15
Superwizja grupowa
mgr Janusz Bachmiński
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcice 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
 23 marzec
 Superwizja grupowa
Katarzyna Wrzesień
Anna Gliszczyńska
10h
 
      13 - 14
     kwiecień

  Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcie 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
    10 - 12 maj
 16.00 -20.15
Superwizja grupowa
Janusz Bachmiński
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcice 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka

      31 maj -
     1 czerwiec

 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
 
 15 czerwca
 Superwizja grupowa
Katarzyna Wrzesień,
Anna Gliszczyńska
 10h
 
        20 - 21
       wrzesień

 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
 
        22 - 23
        listopad

 
Podejście humanistyczne
dr Witold Simon

 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
 
 
Roczny koszt szkolenia 5 500zł

Rok 2018
Pierwsza rata do 15 grudnia 2018r - 1 000 zł
Druga rata do 15 lutego 2019 - 1 000zł
Trzecia rata do 15 maja  2019- 1 500zł
Czwarta rata do 15 sierpnia 2019- 1000zł
Piąta rata do 15 października 2019 -1 000zł
Szósta rata do 15 grudnia 2019 - 1000zl (zaliczka na 2020)

Opłaty za kurs można wpłacać w ratach miesięcznych -550zł