kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18


Kurs 11/2016  Poznań
 
 
Księgowość: Irena Kudłek, tel 12/2661497, e-mail: irenakudlek@op.pl

Asystent kursu: Joanna Zapała
e-mail: sekretariat@cpi.poznan.pl

 

 

Nieobecności:

Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast zajęcia z psychodramy - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli ktoś opuści więcej godzin to należy je odrobić w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).


Kurs 11/2016; kalendarz na rok 2
019

 
Data
 16.00- 20.00
1 przerwa 15 min
9.00 - 19.00
Przerwa obiadowa
13.30 - 15.00.
2 przerwy kawowe - 15 min
 
9.00 - 15.30
2 przerwy kawowe
 15 min

          12 - 13
          styczeń
  Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
Wierzbięcice 18/5
 Genogramy
mgr Maria Wojnar
mgr Józef Bogacz
         8 - 10
          luty

 
 
Terapia zaburzeń  
   seksualnych
dr med. Łukasz Muldner Nieckowski
Wierzbięcice 18/5
 
Terapia zaburzeń seksualnych
dr med. Łukasz Muldner- Nieckowski

Wierzbięcice 18/5
      8 - 10
     marzec

 
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcice 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
 23 marzec
 

9.00 - 16.30 z dwiema przerwami

Superwizja grupowa
Katarzyna Wrzesień

Wierzbięcice 18/5

(gr 1)

10h

 
      13 - 14
     kwiecień

  Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcie 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
    11 - 12 maj
 
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka
Wierzbięcice 18/5
 Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia kliniczne
dr Dorota Solecka

      31 maj -
     2 czerwiec

 Podejście humanistyczne (1)
dr Witold Simon
godz. 16.30-20.30

Jackowskiego 13/6
 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Jackowskiego 13/6

 8.30-15:00

z dwiema przerwami 15min

Superwizja grupowa 8h (gr 2) 

Rachela Molicka

ul. Wierzbięcice 18/5

 15 czerwca
 9.00 - 16.30
Superwizja grupowa
Katarzyna Wrzesień,

Wierzbięcice
 10h
 
        20 - 21
       wrzesień

 Podejście humanistyczne (2)
dr Witold Simon
godz. 16:00

Jackowskiego 13/6
 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Jackowskiego 13/6
 
        19-20  
     październik
  
mgr Małgorzata Stachura
Terapia uzależnień
Wierzbięcice 18/5
 mgr Małgorzata Stachura
Terapia uzależnień
Wierzbięcice 18/5
        22 - 24
        listopad
 godz.16.00
Podejście humanistyczne (3)
dr Witold Simon

Jackowskiego 13/6
 Podejście humanistyczne
dr Witold Simon
Jackowskiego 13/6
 

8.30 - 15.00

Superwizja grupowa 8h (gr 2)

Rachela Molicka

Wierzbięcice

   30 listopad
  
Superwizja grupowa
dr Katarzyna Wrzesień
Wierzbięcice 18

 
          7 - 8
        grudzień
 
Terapia uzależnień
mgr
Małgorzata Stachura

Wierzbięcice 18/5

Terapia uzależnień
mgr
Małgorzata Stachura
    
      18 - 19
      styczeń
2020

  Podejście poznawczo behawioralne 10h
Adam Elżanowski
 Podejście poznawczo behawioralne 10h

Adam Elżanowski
    15 - 16 luty
  Podejście poznawczo behawioralne 10h
Adam Elżanowski
 Podejście poznawczo behawioralne
Adam Elżanowski
       23 luty
   Superwizja grupowa 10  h
dr Katarzyna Wrzesień
    1 marzec
   
8.30 - 15.00 (8 godz)
Superwizja
R. Molicka
Wierzbięcice 18
   14 - 15 marzec
  Podejście poznawczo behawioralne
 10h
Adam Elżanowski
 Podejście poznawczo behawioralne 10h

Adam Elżanowski
    21 - 22
    marzec

  9.00 - 17.30
 (10 godz)

Superwizja
R. Molicka
Wierzbięcice 18
8.30 - 15.00 (8 godz)
Superwizja
R. Molicka
Wierzbięcice 18
      18 - 19
    kwiecień

  Wstęp do psychoterapii osób z zaburzeniami psychotycznymi
prof.dr hab
Andrzej Cechnicki

 Wstęp do psychoterapii psychoz
prof.dr hab
Andrzej Cechnicki
    23 - 24 maj
 dr med Aneta Kalisz
Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi

 dr med Aneta Kalisz
Psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi
        5 - 7
      czerwiec

Psychoterapia indywidualna osób z zaburzeniami psychotycznymi

I. Hanuszkiewicz

 
Psychoterapia indywidualna osób z zaburzeniami psychotycznymi.

Paradygmat integracyjny w psychoterapii
A. Bielańska, I. Hanuszkiewicz

ZAKOŃCZENIE KURSU
 8.30 - 15.00 (8 godz, dwie przerwy)
Superwizja
R. Molicka
Wierzbięcice 18
       13 czerwiec
 
Superwizja grupowa 10  h
dr Katarzyna Wrzesień

 
 
Roczny koszt szkolenia 5 500zł

Rok 2019
Pierwsza rata do 15 grudnia 2018r - 1 000 zł
Druga rata do 15 lutego 2019 - 1 000zł
Trzecia rata do 15 maja  2019- 1 500zł
Czwarta rata do 15 sierpnia 2019- 1000zł
Piąta rata do 15 października 2019 -1 000zł
Szósta rata do 15 grudnia 2019 - 1000zl (zaliczka na 2020)

Opłaty za kurs można wpłacać w ratach miesięcznych -550zł