kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21


Kurs 19/2021 Słupsk

Miejsce zajęć: ul. Tuwima 30 Słupsk (wejście pod kolumnami)
 
 
Księgowość: Centrum Edukacyjne "Technik"

Organizator: Centrum Edukacyjne "Technik"

Harmonogram wpłat - kliknij link poniżej

OPŁATY

 
Drodzy Kursanci!

Pytania i wątpliwości prosimy przesyłać do sekretariatu.
                                                                   Anna Bielańska
 

Nieobecności:

Możliwa ilość usprawiedliwionych nieobecności - 1 na rok, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i warsztaty. Natomiast zajęcia z psychodramy - jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości ukończyć całościowe szkolenie i dostać certyfikat asystenta psychodramy - 12 godzin w całym szkoleniu. Jeśli ktoś opuści więcej godzin to należy je odrobić w Polskim Instytucie Psychodramy (i extra płacić). Jeśli ktoś chce mieć TYLKO zaliczoną psychodramę jako self experience to może bez odrabiania opuścić 1,5 bloku (30h).


Kurs 19/2021; kalendarz na rok 2
021

 
 DATA PIĄTEK (self)
16.00-20.00

SOBOTA
9.00 - 19.15 przerwa    obiadowa   (1,5h)
 
przerwy kawowe 15 min   
 NIEDZIELA
9.00 - 16.00 (przerwa lunchowa pół godziny)  

lub 9.00-14.00 (self)
przerwa kawowa 30 min
    
  11 - 12
       
  wrzesień
2021

 
9.00-13.00
Wykład otwierający kurs - wstęp do psychoterapii.
cała grupa

14.30-19.15
Zagadnienia medyczne dla psychologów.
dr med Piotr Błądziński
ul. Tuwima 30

15.00-19.00
Psychologia dla lekarzy
dr Artur Daren on-line ZOOM
5h
Medycyna dla psychologów. Psychopatologia
dr med Piotr Błądziński
ul. Tuwima 30

Psychologia dla lekarzy
dr Artur Daren on-line
10h
     1 - 3
październik
 Psychodrama

ul. Tuwima 30
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
ul. Tuwima 30

Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
Psychodrama

ul. Tuwima 30
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
    12- 14
   listopad

 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron


 
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
    4 -  5
grudzień
 
 
Zagadnienia etyczne
dr med Piotr Błądziński 10hMedycyna dla psychologów 10h
dr med Piotr Błądziński

    11-12
grudzień
online ZOOM
  10.00-17.00 online
Zagadnienia psychologiczne dla lekarzy
dr Artur Daren
 9.00-14.00 online
Zagadnienia psychologiczne dla lekarzy
dr Artur Daren
  7 - 9
styczeń     
   2022

na żywo
ul.Tuwima 30
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron

 
P
sychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron

 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron

5-6
luty

online ZOOM
 
Podejście psychodynamiczne
wykład
dr med
Łukasz Müldner-Nieckowski

Podejście psychodynamiczne
wykład
dr med
Łukasz Müldner-Nieckowski
  25 - 27
  marzec

 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
  23 - 24
  kwiecień

   Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne (1)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
  Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne(1)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
  13 - 15
    maj

 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa
Marta Maryl
Michał Faron
    4 - 5   
  czerwiec

  Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne(2)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
  Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne(2)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
   18 - 19
  czerwiec

  Psychoterapia indywidualna(2)
podejście psychodynamiczne
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
 Psychoterapia indywidualna(2)
podejście psychodynamiczne
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
  16-18 wrzesień
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 8 października
odrabianie zajęć z kwietni
a

online
  godz. 9.00-14.00 ZOOM online
Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne (1a)
Ariadna Romejko-Borowiec
 
   29 - 30
październik

   Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne(3)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2

  Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne (3)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
 4-6 listopad
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa


Marta Maryl
Michał Faron
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
    26 -27
   listopad

  Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne (4)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
 Psychoterapia indywidualna
podejście psychodynamiczne(4)
grupa 1
Karolina Krzątała-Klemiato
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa 2
  9-11 grudzień
  Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 styczeń 2023
   
     3-5 luty 2023
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
       24 - 26 luty
  Podejście psychodynamiczne psychoterapia grupowa
Karolina Krzątała- Klemiato
  Podejście psychodynamiczne
Karolina Krzątała -Klemiato
    24- 26
    marzec 
  
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faronto
Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
    21-23 kwiecień
   Podejście psychodynamiczne
psychoterapia grupowa
Karolina Krzątała Klemiato
  Podejście psychodynamiczne
Karolina Krzątała- Klemiato
      26 - 28
          maj
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz
Małgorzata Zasępa

Marta Maryl
Michał Faron
   16 - 18    
   czerwiec

  Podejście psychodynamiczne
psychoterapia grupowa
Karolina Krzątała Klemiato
 Podejście psychodynamiczne
psychoterapia grupowa
Karolina Krzątała Klemiato
 
Roczny koszt szkolenia 7 000zł

Rok 2021/2022
Opłaty za kurs można wpłacać w ratach miesięcznych