kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
           
Białystok 2019

Kalendarz kursu 16
/ 2019

 

Zajęcia odbywają się przy ul. Marjańskiego 3 oraz ul. Ciepła40 (wejście od ul. Jagienki) oraz ul. Leszczynowa 40
 

KURS 16/2019; kalendarz na rok 2020

Opiekun kursu: Katarzyna Suchocka
email: kaasiaa1989@wp.pl

Schemat protokołów można pobrać TUTAJ

     Data Piątek   16.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 19.00
przerwa obia
dowa 1,5h
Niedziela 9.00 - 13.00
przerwa 45 min

lub 9.00 - 17.15
   25 - 26
   Styczeń
    2020

  Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna (2)

Ariadna Romejko-Borowiec
ul. Ciepła 40 (wejście id ul. Jagienki)
sala 108, Budynek A pietro I

grupa A
Aneta Wróblewska Grupa B

Marjańskiego 3
 Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(2)
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa A
ul. Ciepła 40,   sala 108

Aneta Wróblewska Grupa B
Marjańskiego 3
   21 - 23
    Luty

 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski

Leszczynowa 40
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak
Marja?skiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
     28 - 29
    Marzec

ODWOłANY
 
Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(3)
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa A
Leszczynowa 40

Aneta Wróblewska Grupa B
Marjańskiego 3
Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(3)
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa A
Leszczynowa 40

Aneta Wróblewska Grupa B

Marjańskiego 3
   17 - 19
  Kwiecień
ODWOłANY - PRZENIESIONE NA WRZESIEń
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103


 Psychodrama
R.Ludkiewicz,
I. Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103


 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

   24 - 26
  kwiecień
   ZMIANA
 Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
    16 - 17
      maj

 16-17 maj
Podejście psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(3)
Ariadna Romejko-Borowiec
grupa A
online na ZOOM

sb 9-20 (przerwa13-14)
nd 9-14 Podej?cie psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (1)
Aneta Wróblewska
Marja?skiego 3
Karolina Krz?ta??-Klemiato

Leszczynowa 40

 Podej?cie psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (1)
Aneta Wróblewska
Marja?skiego 3

Karolina Krz?ta?a-Klemiato
Leszczynowa 40

     6 - 7
  Czerwiec

grupa P. Anety Wróblewskiej
 psychodrama - odwołana
 Podej?cie psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(3)
Aneta Wróblewska
online na GOOGLE MEET
g.9-18

 Podej?cie psychodynamiczne - psychoterapia indywidualna(3)
Aneta Wróblewska
GOOGLE MEET
g. 9-16

    5 - 6
  wrzesień

 zajęcia odbędą się
 w reżimie sanitarnym

 Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (1)
Aneta Wróblewska
ul.Marjańskiego 3

Karolina Krzątała-Klemiato

Leszczynowa 40
 Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (1)
Aneta Wróblewska
Marjańskiego 3

Karolina Krzątała-Klemiato

Leszczynowa 40
 11-13 września
nowy termin

zajęcia odbędą się
 w reżimie sanitarnym
 
Psychodrama
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
Psychodrama
 Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 18-20 września

zajęcia odbędą się
 online na ZOOM
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak


 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak


 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak


     9-11
  październik
   
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 Psychodrama
Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

Marjańskiego 3. lok. 103

Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
Leszczynowa 40
 7 - 8 listopad
  Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (2)
Aneta Wróblewska
Marjańskiego 3
Karolina Krzątała-Klemiato

on-line
 Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (2)
Aneta Wróblewska
Marjańskiego 3

Karolina Krzątała-Klemiato

on-line
    11-13
   grudzień

 Psychodrama
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
on-line
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
on-line
Psychodrama
Małgorzata Cichocka, Wiesław Magnuszewski
on-line
    18 - 20
    grudzień

Psychodrama
 Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

on-line

Psychodrama
Roman Ludkiewicz,
Irena Shmak

on-line
 Psychodrama
 Roman Ludkiewicz,Irena Shmak

on-line
     30 - 31
 styczeń 2021

  Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (3)
Aneta Wróblewska
Marjańskiego
Karolina Krzątała-Klemiato
Leszczynowa 40
 Podejście psychodynamiczne -psychoterapia grupowa (3)
Aneta Wróblewska
Marjańskiego
Karolina Krzątała-Klemiato
Leszczynowa 40
       20 - 21
        luty

  Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin (1)
dr Dorota Solecka
 Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin (1)
dr Dorota Solecka
       6 - 7
    marzec

 Systemowa terapia rodzin (2)
dr Dorota Solecka
 Systemowa
terapia rodzin (1)
 dr Dorota Solecka
        4 - 5
     kwiecień

  Systemowa terapia rodzin (3)
dr Dorota Solecka
 Systemowa terapia rodzin (3)
dr Dorota Solecka
 maj  genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel
  genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel
 czerwiec   genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel
  genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel
 18-19 wrzesień  Zaburzenia osobowości
dr Łukasz Muldner-Nieckowski
  Zaburzenia osobowości
dr Łukasz Muldner-Nieckowski
 październik   genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel
  genogramy
Józef Bogacz
Anastazja Hykiel

OPłATY - za rok 2020 -  5 500 zł
FV i sprawy ksi?gowe: irenakudlek@op.pl
tel. 12 266 14 97


Pierwsza rata do 15 grudnia 2019 - 1000 z?

Druga rata do 15 lutego 2020 -
1000 z?
Trzecia rata do 15 maja 2020 - 1000 z?
Czwarta rata do 15 sierpnia - 1500 z?
Pi?ta rata do 15 pa?dziernika - 1000 z?

i do 15 grudnia - 1000z? - zaliczka na rok 2021