kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18

Program
 
  

Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Główną ideą tego kursu jest podejście

  • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
  • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
  • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
  • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych,   z dwoma dominującymi - podejściem psychodynamicznym i systemowym


Kto może zostać psychoterapeutą??
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1386)
Zawiera następującą definicję psychoterapeuty:
  
3) psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo
spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.)

pełna treść rozporządzenia POBIERZ
Prosimy również zapoznać się z zakładką CERTYFIKAT !

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".

Prowadzimy kursy także w Lublinie, Białymstoku i Poznaniu.

Zapraszamy na następną edycję kursu w Poznaniu i Lublinie

Informacje i zgłoszenia:
Joanna Palka
joanna.palka@poczta.fm
tel: 12/422 50 67

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,
 
Kierownik kursu  prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836; 
sekretariat: mgr Joanna Palka joanna.palka@poczta.fmUWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!