kalendarz kursu 6
kalendarz kursu 7
kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11

Program
 
  
Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".


Nowa edycja kursu w Krakowie - w październiku 2016 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać do Joanny Palki na adres podany poniżej. REKRUTACJA trwa. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w maju i czerwcu 2016r i będą umawiane przez sekretariat.
Roczny  koszt 4 800zł. Pierwsze zajęcia 28 - 30 października i 25 - 27 listopada.

Rozpoczynamy również nabór na następny kurs w Białymstoku, który rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Zgłoszenia należy nadsyłać do sekretariatu do Joany Palki.  Roczny koszt 5 500zł.


Formularze zgłoszenia Kraków Białystok należy nadsyłać do sekretariatu do
Joanny Palki na adres joanna.palka@poczta.fm ,tel: 12/4215117


Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,

Tel: 012/421 51 17 
www.stowarzyszenie-rozwoju.euKierownik kursu  dr hab. Andrzej Cechnicki

Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836; 
mgr Igor Hanuszkiewicz;   hanuszkiewicz@wp.plUWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!