kalendarz kursu 7
kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
kalendarz kursu 11
kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13

Program
 
  
Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".


Ogłaszamy rekrutację na następną edycję kursu w Lublinie, który zacznie się w styczniu 2018 roku.

Zapraszamy też na następną edycję kursu w Krakowie w 2018 roku. Jeśli zbierze się grupa w Rzeszowie będziemy się starać tam otworzyć kolejna edycję.

Informacje i zgłoszenia:
Joanna Palka 2018 roku.
joanna.palka@poczta.fm ,tel: 12/422 50 67

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,
 
www.stowarzyszenie-rozwoju.euKierownik kursu  dr hab. Andrzej Cechnicki

Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836; 
mgr Igor Hanuszkiewicz;   hanuszkiewicz@wp.plUWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!