kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18
kalendarz kursu 19
kalendarz kursu 20
kalendarz kursu 21

Program
 
  


Podyplomowy, całościowy kurs psychoterapii trwający cztery i pół roku,  atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, oparty jest na

  • podejściu psychodynamicznym i systemowym
  • terapii własnej (self experience) prowadzonej metodą psychodramy
  • nastawiony na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
  • odnoszący się do praktyki klinicznej

Kierownik kursu  prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836; 
sekretariat: mgr Joanna Palka

joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu
tel: 12/422 50 67

UWAGA! Zaczynamy rekrutację na nową edycję kursu w  Rzeszowie!

Kto może zostać psychoterapeutą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Treść Rozporządzenia: POBIERZ
Prosimy również zapoznać się z zakładką CERTYFIKAT !

Kurs odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".


 
            UWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!