kalendarz kursu 6
kalendarz kursu 7
kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Program
 
  
Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie odbywa się w każdy weekend miesiąca w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".

Będziemy otwierać nowy kurs w Poznaniu!
Przewidywany początek kursu to październik 2015
,
koszt 5 500zł rocznie
Formularze zgłoszenia należy nadsyłać do sekretariatu do
Joanny Palki na adres joanna.palka@poczta.fm ,tel 12 421 51 17

Nowa edycja kursu w styczniu 2015 w Lublinie - rekrutacja zakończona. Numer kursu 10/2015.
Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać 20 i 21 listopada w Lublinie, ul. Orla 10, Ośrodek Psychoterapii Via Vitae. Dokładne godziny rozmów będą umawiane indywidualnie poprzez sekretariat Stowarzyszenia.
Roczny koszt szkolenia wynosi 5000zł.
Cena kursu zawiera opłatę za wykłady, warsztaty, terapię własną oraz superwizję grupową. Opłaty wnosi się w ratach kwartalnych lub miesięcznych.


Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,

Tel: 012/421 51 17 
www.stowarzyszenie-rozwoju.euKierownik kursu  dr hab. Andrzej Cechnicki
l
Koordynator: mgr Anna Bielańska ; abielanska@interia.pl  tel: 608747836
mgr Igor Hanuszkiewicz hanuszkiewicz@wp.pl

Zgłoszenia na kurs/ sekretariat: JOANNA PALKA: joanna.palka@poczta.fm


UWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                    
 
  
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia..