kalendarz kursu 6
kalendarz kursu 7
kalendarz kursu 8
kalendarz kursu 9
kalendarz kursu 10
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Program
 
  
Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie odbywa się w każdy weekend miesiąca w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".

Edycja kursu psychoterapii  w Poznaniu!
Przewidywany początek kursu to październik 2015
,
koszt 5 500zł rocznie
Formularze zgłoszenia należy nadsyłać do sekretariatu do
Joanny Palki na adres joanna.palka@poczta.fm ,tel: 12/4215117 12 421 51 17

Nowa edycja kursu w Krakowie - styczeń 2016. Zgłoszenia prosimy wysyłać do sekretariatu do Joanny Palki, adres jak powyżej. Roczny  koszt 5 200zł.

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,

Tel: 012/421 51 17 
www.stowarzyszenie-rozwoju.euKierownik kursu  dr hab. Andrzej Cechnicki
l
Koordynator: mgr Anna Bielańska ; abielanska@interia.pl  tel: 608747836
mgr Igor Hanuszkiewicz hanuszkiewicz@wp.pl

Zgłoszenia na kurs/ sekretariat: JOANNA PALKA: joanna.palka@poczta.fm


UWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                    
 
  
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia..