kalendarz kursu 12
kalendarz kursu 13
kalendarz kursu 14
kalendarz kursu 15
kalendarz kursu 16
kalendarz kursu 17
kalendarz kursu 18

Program
 
  
ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ 
 
         PRZECHODZIMY DO KOŃCA ROKU 2020

                   NA SZKOLENIE ON-LINEPodyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Główną ideą tego kursu jest podejście

  • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
  • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
  • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
  • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych,   z dwoma dominującymi - podejściem psychodynamicznym i systemowym


Kto może zostać psychoterapeutą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Treść Rozporządzenia: POBIERZ
Prosimy również zapoznać się z zakładką CERTYFIKAT !

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w lokalach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Laboratorium "Cogito".

Informacje 
Joanna Palka
joanna.palka@poczta.fm
tel: 12/422 50 67

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków,
 Kierownik kursu  prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Koordynator: mgr Anna Bielańska; abielanska@interia.pl
tel 608 747 836; 
sekretariat: mgr Joanna Palka joanna.palka@poczta.fmUWAGA! Prosimy uczestników kursów o przedstawienie dowodów wpłaty na kurs asystentowi kursu, w pierwszym dniu szkolenia. Ze względu na duże opóźnienia w opłatach taki dowód wpłaty jest warunkiem uczestnictwa.
                
Numer konta do wpłacania rat za szkolenie:

83 1240 1444 1111 0010 5413 4938
Bank PEKAO SA
Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!